Duurzaamheid

GOED VOOR DE WERELD

Op Landgoed Luchtenburg staat duurzaamheid hoog in het vaandel. We willen we graag laten zien en ervaren dat een evenement ook op duurzame manier gehouden kan worden. Juist op deze plek, omringt door de natuur en waar we de seizoenen in elkaar zien overgaan, willen we een positieve bijdrage leveren aan de aarde. Dit doen we op verschillende manieren.

BIOLOGISCHE CATERING

Onze aarde is leven, het is de voedingsbodem van 95% van onze voeding. Dat we daar goed voor moeten zorgen is een feit. Bij biologische landbouw wordt de aarde gebruikt in plaats van verbruikt. Niet voor niks moet 25% van alle EU landbouw biologisch zijn in 2030. Biologisch voedsel wordt geproduceerd in harmonie met de natuur, met liefde voor de aarde en al het leven eromheen. De impact van voeding op onszelf en de wereld, van productie tot consumptie, is enorm. Daarom vormt biologisch (en vegetarisch) de krachtige basis voor alle catering op Landgoed Luchtenburg. Landgoed Luchtenburg vormt namelijk een verlengstuk van de missie van de Smaakspecialist om goede voeding voor een leefbare wereld en kennis hierover toegankelijk te maken. Als B Corp organisatie voldoet de Smaakspecialist bovendien aan strenge eisen op het gebied van sociaal- en milieubewust ondernemen. Dit betekent dat we duurzaamheid en impact voorop hebben staan!

 

 

DUURZAAM GERENOVEERDE TIEND

Voor de renovatie van de oude tiendschuur kon je door de gaten van het rieten dak naar buiten kijken. Van duurzaamheid was toen nog weinig sprake. Bij de verbouwing is gekozen voor duurzame toepassingen, maar wel met behoud van de prachtige karakteristieke elementen. Zo zijn de deuren waardoor men vroeger de oogst naar binnen reed in ere gehouden en heeft het dak de originele uitstraling behouden. Het dak is van een volledig nieuwe rieten kap voorzien, maar dan wel met een isolerende tussenlaag. Ook is het hele pand voorzien van een warmtepomp systeem, een zuinig en duurzaam alternatief voor de CV-ketel. Het pand is daardoor volledig gasvrij. Ook is de schuur opgedeeld in verschillende delen, welke apart van elkaar verwarmd kunnen worden. Uiteraard zijn daarnaast muurisolatie, dubbele beglazing en ledverlichting toegepast.

 

DUURZAAM NATUURBEHEER VAN HET LANDGOED

Het landgoed beslaat maar liefst 65 hectare grond, waarvan het overgrote deel bestaat uit bossen en groen. Het beheer van deze gronden doen we heel bewust, waarbij we zo veel mogelijk ten goede van de natuur ‘ingrijpen’ of dingen laten. Samen met de provincie Noord-Brabant en Bosgroep Zuid Nederland is er een speciaal uitvoeringsprogramma voor Landgoed Luchtenburg tot stand gekomen, waarna verschillende maatregelen op het landgoed zijn uitgevoerd. Zo is er bijvoorbeeld kruiden- en bloemenrijk gras ingericht op de voormalige landbouwgronden, zijn sloten gedempt of opgehoogd en de bossen aangeplant met andere boomsoorten. Ook heeft het landgoed drie bijenvolken verwelkomt als nieuwe bewoners om de insectenpopulatie te stimuleren. Al deze maatregelen samen zorgen o.a. voor een betere waterhuishouding, sterkere bestendigheid tegen klimaatveranderingen en meer biodiversiteit.

BLOEMENRIJK GRASLAND EN BIOLOGISCHE STROKENTEELT

De kleinschaligheid van Landgoed Luchtenburg en de vele houtwallen dragen bij aan zowel het cultuur-historisch landschap als aan biodiversiteit. De bomen in en langs de weilanden zorgen voor natuurlijke bescherming, beschutting en voedsel, wat vogels en insecten ontzettend fijn vinden. Om de biodiversiteit verder te stimuleren is een gedeelte van de landbouwgrond omgezet in vochtig hooiland en kruiden- en faunarijk grasland. Bloemen zoals de Orchidee gedijen goed op dit type grasland en ook bij weidevogels is het geliefd. Het kruiden- en faunarijk grasland vormt vooral voor insecten een fijne habitat om te leven. Ook zijn een aantal akkers met strokenteelt aangelegd waar verschillende biologische gewassen groeien. De strokenteelt vervult een mooie educatieve functie om bezoekers van Landgoed Luchtenburg over het belang van biologische voeding en biodiversiteit te vertellen.

HERSTEL VAN HET GRONDWATER EN DE BODEMKWALITEIT

Landgoed Luchtenburg ligt in een soort kom waar zich veel water verzamelt. Het watersysteem was zo ingericht dat het water snel werd afgevoerd, met als gevolg dat in de lente en zomer het grondwater snel laag staat. Door in de weilanden sloten te dempen, op te hogen of stuwingen aan te brengen wordt het grondwater nu op een natuurlijke manier omhoog gebracht en blijft het ook langer hoog staan. Het grondwater bevat belangrijke voedingsstoffen voor al het groen dat er groeit. Door de stroom te optimaliseren en het peil omhoog te brengen helpt dit verdroging, verarming en verzuring van de bodem tegen te gaan. Ook is grondwater tot aan het maaiveld vereist voor het vochtig hooiland. Het grasland wordt na de maatregelen een stuk natter, waarbij een deel van het jaar het water op het grasland zal staan. Toch is er ook oppervlaktewater verloren gegaan bij het dempen en verondiepen van de sloten. Daarom is er ter compensatie een tweetal poelen gegraven. Deze poelen zorgen voor open water in het gebied, wat waardevol is voor diverse fauna zoals de alpenwatersalamander. Zo is met elke keuze continu de optimale balans nagestreefd.

BOSREVITALISATIE

De ruim 32 hectare bos op Landgoed Luchtenburg is ooit door de mens aangeplant. Hierdoor bestaat het bos voornamelijk uit dennenbomen en is de biodiversiteit aan plant- en diersoorten erg beperkt. Om een flinke impuls te geven aan de biodiversiteit binnen de bossen zijn er verschillende acties uitgevoerd. De naalden van de dennenboom zijn slecht afbreekbaar en blijven als een dik pak op de grond liggen, waardoor er geen nutriënten vrijkomen voor de bodem en deze verzuurt. Op een verzuurde bodem blijft strooisel vervolgens ook weer langer liggen. Door bomen met makkelijk verteerbare bladeren aan te planten, zoals de Lindeboom, kan deze cirkel worden doorbroken. Bovendien bestaat een gevarieerd bos uit een bepaalde gelaagdheid met kruiden, struikgewas en bomen. Een bos moet voldoende ruimte hebben om al deze soorten te kunnen laten floreren. Door het uitdunnen van de bestaande bomen wordt de gezondheid van het bos versterkt. Dit bestaat uit het kappen van groepen bomen waardoor open plekken ontstaan en het uitdunnen van het bos waardoor de diktegroei van bomen gestimuleerd wordt en plek ontstaat voor de aanplant van de nieuwe soorten. Deze maatregelen geven het bos de veerkrachtigheid die het nodig heeft voor de toekomst.

 

BIJENKASTEN

Landgoed Luchtenburg heeft ook nog eens drie bijenvolken verwelkomt om zich hier op het landgoed te settelen. Hiervoor is een samenwerking aangegaan met de biodynamische Odin Imkerij. Er zijn drie bijenkasten geplaatst, met in elk een honingbijenvolk van zo’n 30.000 bijen. Op het landgoed kunnen de bijen goed gedijen, omdat er geen bestrijdingsmiddelen worden gebruikt en er veel ruimte is voor bloemen. Wereldwijd neemt het aantal bijen schrikbarend af. Door bijen de ruimte te geven op Landgoed Luchtenburg zorgen we ervoor dat het landschap natuurlijker wordt en dat het met alle insecten beter gaat. Bovendien wordt de honing niet voor consumptie weggehaald bij de bijen en blijft deze dienen als wintervoorraad voor de bijen zelf.